Gelenek Dergisi,

2011-03-17 21:40:00

1986 yılından itibaren çıkan Marksist siyasi dergi.

12 Eylül öncesi Sosyalist İktidar dergisini çıkaran grup, darbe ardından 1982 yılında bir ayrışma yaşadı. Bu süreçte Yalçın Küçük ve çevresiyle ayrışan Metin Çulhaoğlu ile Sosyalist İktidar grubundan gençler, Metin Çulhaoğlu'nun Mayıs 1986'da cezaevinden çıkmasının ardından Kasım 1986'da derginin ilk sayısını yayınladılar.

Gelenek düzensiz periyotlarla çıkmıştır ve üç farklı formatta yayımlanmıştır. İlk 34 sayısı kitap boyutundadır ve "dergi" olarak değil, "kitap dizisi" olarak anılmaktadır. Amacı darbe sonrası oluşan karışık ve arayışta olan sol kesim için üretken ve "teorik ihtilalci" bir geleneksel sol taraftarı yayın olmaktır. Derginin ilk sayılarında sol akımlar geleneksel sol, devrimci demokrasi ve yeni sol olarak üç kategoride incelenmiştir. Gelenek dergisi yazarları, örgütsel olarak TİP-TKP-TSİP çizgilerinin temsil ettiği, ideolojik ve teorik anlamda ise klasik Marksist ve Leninist çizgiyi benimseyen bir akım olarak tanımladıkları geleneksel solu sahiplenmekteydiler; derginin adı olan Gelenek de bu sahiplenişin bir ürünüydü. Gelenek, bir yandan SSCB'de yaşanan Lenin ve Stalin dönemlerini) model olarak göstermiş, diğer yandan da dergilerinin yayınlandığı dönemde yaşanan Glasnost ve Perestroyka süreçlerini eleştirmiştir.

Gelenek çevresi 1980'li yılların sonu ve 1990'ların başında sol dergi çevrelerinin birlik ve partileşmeye yönelik toplantılarında etkin olarak yer almış, ancak bu tartışma sürecini 1990'lı yıllardan itibaren terk etmiştir. Bu bağlamda yazar kadrosu sırasıyla STP ve SİP'in örgütlenmesini sağlamış ve 2001'de kurulan TKP'nin örgütsel ve ideolojik temelini oluşturmuşlardır.

1993'te Metin Çulhaoğlu önderliğinde bir grup Gelenek çevresi ve STP ile olan bağlarını koparmış ve Sosyalist Politika dergi çevresini kurmuştur. Bu çevre varlığını sırasıyla BSP ve ÖDP bünyesinde sürdürecek, 2002'de ise Türkiye Komünist Partisi'ne katılacak ve bu şekilde bir kez daha Gelenek hareketiyle birleşecektir.

Gelenek günümüzde yayınlanmaya devam etmektedir. Türkiyenin süreli yayınlarından en eski Marksist yayın organıdır. Mart 2009 itibari ile 100. sayısı yayımlamıştır.

Derginin sürekli yazarları Aydemir Güler (68. sayıya kadar Aydın Giritli adı ile yazmıştır) Kemal Okuyan (68. sayıya kadar Cemal Hekimoğlu adı ile yazmıştır) ve Metin Çulhaoğlu'dur. Mehmet Kuzulugil, Süleyman Baba (Harun Koçak), İlhan Akalın, Mesut Odman, Ali Mert, Erkin Özalp (Dünya Armağan, Nadir Koraltan) derginin sürekli yazarlarındandır. Kemal Okuyan'ın, Aydemir Güler'in ve dergiyle ilişkili olduğu dönemler içinde Metin Çulhaoğlu'nun kaleme aldığı kitaplar da Gelenek dergisinin teorik-ideolojik yapıtaşları arasında değerlendirilebilir

Alıntıdır

181
0
0
Yorum Yaz